BIP CKK Jordanki Toruń

CENTRUM KULTURALNO-KONGRESOWE JORDANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W TORUNIU zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z obligatoryjnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm., dalej p.z.p.) na dostawę pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej zaprojektowanej jako mikroinstalacja w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716), tj. instalacji o mocy maksymalnej generatora do 50 kW.” 

Wszelkie informacje są zawarte w ogłoszeniu i dokumentacji znajdujących się na platformie eZamówienia, pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ (ogłoszenie) oraz https://ezamowienia.gov.pl/ (postępowanie).

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
1) poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
lub
2) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal     Adres /Jordanki/SkrytkaESP

 

Data utworzenia: 4 października 2022 r.

Data aktualizacji: 14 października 2022 r.

Data aktualizacji: 25 października 2022 r.

Załączniki:
Pobierz plik (08daa5f6-13e7-63cb-2cca-25000f23a9b6.pdf)Ogłoszenie [Ogłoszenie o zamówieniu]116 kB
Pobierz plik (OPiW CKK fotowoltaika.pdf)OPiW[Opis potrzeb i wymagań]336 kB
Pobierz plik (załącznik nr 1 Formularz ofertowy OPIW.doc)Załącznik 1[Formularz ofertowy]61 kB
Pobierz plik (załącznik nr 2 oświadczenie dot. braku podstaw wykluczenia.docx)Załącznik 2[Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu]22 kB
Pobierz plik (załącznik nr 3 zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy.docx)Załącznik 3[Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy]15 kB
Pobierz plik (załącznik nr 4 oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx)Załącznik 4[Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej]13 kB
Pobierz plik (załącznik nr 5 wykaz dostaw.docx)Załącznik 5[Wykaz dostaw]15 kB
Pobierz plik (załącznik nr 6 - rzuty i przekroje.zip)Załącznik 6[Rzuty i przekroje budynku]11314 kB
Pobierz plik (08daadbf-46b8-4d21-68dd-c0000fd78d05.pdf)Ogłoszenie [o zmianie ogłoszenia]38 kB
Pobierz plik (informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja[Z otwarcia ofert]146 kB
Pobierz plik (zestawienie ofert.pdf)Informacja[Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu]220 kB
Pobierz plik (unieważnienie.pdf)Informacja[Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania]272 kB