BIP CKK Jordanki Toruń

Archiwalne zamówienia publiczne Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki.

Centrum Kulturalno – Kongresowe Jordanki sp. z o.o. w Toruniu

ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia scenotechnicznego i napędów ruchomych sufitów wielofunkcyjnej sali koncertowej w Toruniu.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na usługę ochrony fizycznej Centrum Kulturalno – Kongresowego Jordanki w Toruniu na okres 36 miesięcy nie wcześniej niż od 1 stycznia 2021r.

Centrum Kulturalno – Kongresowe Jordanki sp. z o.o. w Toruniu

ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mebli dla wielofunkcyjnej sali koncertowej w Toruniu.

Centrum Kulturalno – Kongresowe Jordanki sp. z o.o. w Toruniu

ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia scenotechnicznego wielofunkcyjnej sali koncertowej w Toruniu.

Centrum Kulturalno – Kongresowe Jordanki sp. z o.o. w Toruniu

ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

ogłasza przetarg nieograniczony na zaprojektowanie oraz dostawę widowni mobilnej dla wielofunkcyjnej sali koncertowej w Toruniu.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę pn. „Usługa utrzymania czystości w Centrum Kulturalno- Kongresowym Jordanki w Toruniu.”

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę pn. „Usługa utrzymania czystości w Centrum Kulturalno- Kongresowym Jordanki w Toruniu.”

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę konserwacji posadzek betonowych w budynku CKK Jordanki.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę pn. „Dostawa scenicznych urządzeń oświetleniowych - ruchomych głów typu profil i wash.”

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej zaprojektowanej jako mikroinstalacja w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716), tj. instalacji o mocy maksymalnej generatora do 50 kWp.”

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej zaprojektowanej jako mikroinstalacja w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716), tj. instalacji o mocy maksymalnej generatora do 50 kWp.”

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej zaprojektowanej jako mikroinstalacja w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716), tj. instalacji o mocy maksymalnej generatora do 50 kW.”

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na usługę ochrony fizycznej Centrum Kulturalno – Kongresowego Jordanki w Toruniu na okres 36 miesięcy nie wcześniej niż od 1 stycznia 2021r.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na sprzedaż mobilnego systemu ruchomej przesłony ekranu projekcyjnego oraz stałe maskowanie ramy ekranu wraz z dostawą, montażem i demontażem.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o nazwie „Usługa utrzymania czystości w Centrum Kulturalno- Kongresowym Jordanki w Toruniu”.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na zaprojektowanie i wykonanie grafiki na potrzeby nowej wersji serwisu internetowego jordanki.torun.pl dla Centrum Kulturalno-Kongresowego JORDANKI.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o nazwie „Usługa utrzymania czystości w Centrum Kulturalno- Kongresowym Jordanki w Toruniu”.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym dostawę nowej konstrukcji scenotechnicznej wykonanej z aluminium na potrzeby CKK Jordanki sp. z o.o. w Toruniu.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na usługę ochrony fizycznej Centrum Kulturalno – Kongresowego Jordanki w Toruniu na okres 12 miesięcy od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2021.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na usługę konserwacji i serwisu urządzeń scenotechnicznych zainstalowanych w budynku CKK Jordanki sp. z o.o. w Toruniu przy Al. Solidarności 1-3.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na usługę ochrony fizycznej Centrum Kulturalno – Kongresowego Jordanki w Toruniu na okres 12 miesięcy od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2021.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na zaprojektowanie, wykonanie i montaż konstrukcji scenotechnicznej wykonanej ze stali w CKK Jordanki.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na usługę ochrony fizycznej Centrum Kulturalno – Kongresowego Jordanki w Toruniu na okres 12 miesięcy.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym dostawę urządzeń scenotechnicznych do CKK Jordanki w Toruniu.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na Usługę ochrony fizycznej Centrum Kulturalno-Kongresowego w Toruniu w 2019 roku.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się o dostarczenie oferty na dostawę źródeł światła do urządzeń scenotechnicznych Centrum Kulturalno-Kongresowego sp. z o.o. na rok 2019.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do zgłoszenia do dopuszczenia do udziału w postępowaniu na usługę utrzymania czystości Centrum Kulturalno-Kongresowego w Toruniu.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się o dostarczenie oferty na dostawę projektora GOBO z źródłem światła LED wraz akcesoriami i okablowaniem.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. informuje o zamówieniu publicznym o nazwie "Dostawa projektora multimedialnego laserowego, ekranu do projekcji tylnej wraz z osprzętem video".

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę Ekranu LED.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na Usługę ochrony fizycznej Centrum Kulturalno-Kongresowego w Toruniu.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na najem lokalu gastronomicznego w Centrum Kulturalno-Kongresowym JORDANKI.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. informuje o zamówieniu publicznym o nazwie "Dostawa projektora multimedialnego laserowego, ekranu do projekcji tylnej wraz z osprzętem video".

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym wykonanie prac projektowo-montażowych w zakresie elektrycznym - montaż gniazda 125A w CKK Jordanki.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. informuje o zamówieniu publicznym o nazwie "Dostawa konsolety do sterowania oświetleniem pracującej w protokole DMX 512 oraz Ethernet wraz ze skrzynią transportową oraz usługą przeszkolenia w zakresie obsługi urządzenia pracowników zamawiającego".

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę i montaż nawierzchni dywanowej – wykładziny do CKK Jordanki w Toruniu.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. informuje o zamówieniu publicznym o nazwie "Dostawa projektora multimedialnego laserowego, ekranu do projekcji tylnej wraz z osprzętem video".

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się o dostarczenie oferty nausługę konserwacji urządzeń scenotechnicznych w Centrum Kulturalno-Kongresowego sp. z o.o. .

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na Usługę ochrony fizycznej Centrum Kulturalno-Kongresowego w Toruniu.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym dostawę i montaż kotar na ścianie mobilnej w CKK Jordanki w Toruniu.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym  na zaprojektowanie, dostawę i montażu systemu ryglowania zapadni fosy orkiestry zainstalowanej w budynku CKK Jordanki Sp. z o.o. w Toruniu przy Al. Solidarności 1-3.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się o dostarczenie oferty na przegląd baterii centralnej i systemu oświetlenia awaryjnego w Centrum Kulturalno-Kongresowego sp. z o.o..

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na Usługę ochrony fizycznej Centrum Kulturalno-Kongresowego w Toruniu.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na rozbudowę sieci ethernetowej w obrębie CKK Jordanki.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Centrum Kulturalno-Kongresowego sp z o.o. w Toruniu.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na serwis i konserwację urządzeń scenotechncznych będących w zasobach Centrum Kulturalno-Kongresowego JORDANKI.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę wraz z montażem elementów wzmacniających zapadnię widowni.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie obsługi serwisowej i konserwacji – posiadanych na terenie Budynku - urządzeń systemu asekuracji będącego w zasobach użytkowych Centrum.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do zgłoszenia do dopuszczenia do udziału w postępowaniu na usługę utrzymania czystości Wielofunkcyjnej Sali Koncertowej w Toruniu.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę specjalistycznej kabiny projektowej w formie Zaprojektuj i wybuduj o podwyższonym standardzie izolacji akustycznej dla dwóch projektorów kinowych i pomieszczeniem operatora .

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na usługę zaprojektowania, dostawy i montażu ryglowania zapadni widowni.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się o dostarczenie oferty na przegląd infrastruktury systemu BMS Centrum Kulturalno-Kongresowego sp. z o.o..

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do zgłoszenia do dopuszczenia do udziału w postępowaniu na usługę utrzymania czystości Centrum Kulturalno-Kongresowego w Toruniu.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się o dostarczenie oferty na obsługą prawną Centrum Kulturalno-Kongresowego sp. z o.o. na rok 2019.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na Usługę ochrony fizycznej Centrum Kulturalno-Kongresowego w Toruniu.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na serwis i konserwację urządzeń scenotechncznych będących w zasobach Centrum Kulturalno-Kongresowego JORDANKI.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na Usługę ochrony fizycznej Wielofunkcyjnej Sali Koncertowej w Toruniu.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na prowadzenie stałej obsługi serwisowej i konserwacji – posiadanych na terenie Budynku - systemów bezpieczeństwa - SSP, DSO, SSWiN wraz z KD.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do składania ofert  na usługę zaprojektowania, dostawy i montażu systemu ryglowania zapadni widowni.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do składania ofert na zapytaniem ofertowym o świadczenie usług obsługi prawnej Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki sp. z o.o.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż systemu parkingowego Wielofunkcyjnej Sali Koncertowej w Toruniu.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę źródeł światła do urządzeń scenotechnicznych zainstalowanych w urządzeniach w budynku Centrum.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej".

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki zwraca się z zapytaniem ofertowym na prowadzenie stałej obsługi serwisowej i konserwacji – węzła cieplnego będącego w zasobach użytkowych Centrum.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na usługę utrzymania czystości Wielofunkcyjnej Sali Koncertowej w Toruniu.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do składania ofert na zapytaniem ofertowym na obsługę serwisową i konserwację urządzeń wysokociśnieniowej mgły wodnej Aquasys będących w zasobach użytkowych Centrum.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż elementów systemu elektroakustycznego Wielofunkcyjnej Sali Koncertowej w Toruniu.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do składania ofert na prowadzenie obsługi serwisowej i konserwacji pomp będących w zasobach użytkowych w CKK Jordanki.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż systemu parkingowego Wielofunkcyjnej Sali Koncertowej w Toruniu.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki zwraca się z zapytaniem ofertowym na prowadzenie stałej obsługi serwisowej i konserwacji-posiadanych na terenie Budynku - urządzeń wodno-kanalizacyjnych będących w zasobach użytkowych Centrum.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę wraz z montażem elementów wzmacniających zapadnię widowni.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na prowadzenie stałej obsługi serwisowej i konserwacji – posiadanych na terenie Budynku - urządzeń wodno-kanalizacyjnych będących w zasobach użytkowych Centrum.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż systemu parkingowego Wielofunkcyjnej Sali Koncertowej w Toruniu.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do składania ofert na zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie obsługi serwisowej i konserwacji - posiadanych na terenie Budynku – drzwi stalowych.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki zwraca się z zapytaniem ofertowym na wymianę dwóch kompletów przekładników prądowych w polach pomiarowych rozdzielnic SN będących w zasobach użytkowych Centrum.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki zwraca się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie usługi czyszczenia osadnika szlamu i separatora lamelowego będącego w zasobach użytkowych Centrum.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę konserwacji i serwisu scenotechniki w budynku CKK Jordanki.

Centrum Kulturalno – Kongresowe Jordanki sp. z o.o. w Toruniu

ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

zwraca się z zapytaniem ofertowym na prowadzenie stałej obsługi serwisowej i konserwacji urządzeń - posiadanych w budynku Centrum.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do składania ofert na prowadzenie obsługi serwisowej transformatorów i rozdzielni w CKK Jordanki.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki zwraca się z zapytaniem ofertowym na prowadzenie stałej obsługi serwisowej i konserwacji – systemu baterii centralnej oraz systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego będącego w zasobach użytkowych Centrum.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na serwis i konserwację urządzeń wentylacji będących w zasobach użytkowych w budynku Centrum.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do składania ofert na prowadzenie obsługi serwisowej i konserwacji dźwignika nożycowego w CKK Jordanki.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę konserwacji w zakresie wentylacji w budynku CKK Jordanki.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki zwraca się z zapytaniem ofertowym na prowadzenie stałej obsługi serwisowej i konserwacji – agregatu prądotwórczego będącego w zasobach użytkowych Centrum.

Centrum Kulturalno – Kongresowe Jordanki sp. z o.o. w Toruniu

ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

informuje o naborze ofert na przeprowadzenie audytu projektu pn. "Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe".

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do składania ofert na prowadzenie obsługi serwisowej baterii centralnej i systemu oświetlenia awaryjnego w CKK Jordanki.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki zwraca się z zapytaniem ofertowym na prowadzenie stałej obsługi serwisowej i konserwacji chłodnic wentylatorowych.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do składania ofert na uzupełnienie systemu parkingowego o czytniki płatności zbliżeniowych w CKK Jordanki.

Toruń, dnia 26.08.2015 r.

Informacja o naborze ofert

Centrum Kulturalno-Kongresowe JORDANKI sp. z o.o. prosi o złożenie oferty cenowej na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego w „Wielofunkcyjnej sali koncertowej” w Toruniu:

Nabór wstępnych ofert upływa 31 sierpnia 2015r.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "dostawę składanej podłogi tanecznej do CKK Jordanki w Toruniu".

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki zwraca się o dostarczenie oferty na kamery monitoringu wizyjnego dla budynku Centrum przy Al. Solidarności 1-3 w Toruniu.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do odbycia wizji lokalnej i przygotowania się do złożenia oferty na zaprojektowanie, wykonanie i montaż systemu informacji wizualnej w CKK Jordanki.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na usługę konserwacji i serwisu  zapadni zainstalowanych w budynku CKK Jordanki sp. z o.o. w Toruniu przy Al. Solidarności 1-3.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do zapoznania sie z zakresem na świadczenie usług telekomunikacyjnych w CKK Jordanki.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do składania ofert na opracowanie systemu informacji wizualnej Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki, jego wykonanie i montaż.

Toruń, dnia 09.09 2013 r.

Ogłoszenie

Spółka zaprasza do złożenia wstępnej oferty na wykonanie opisu przedmiotu zamówienia w przedmiotowym zakresie:

  • napędy ruchomych sufitów
  • mechanika sceny górna
  • mechanika sceny dolna
  • elektroakustyka
  • oświetlenie sceniczne
  • system inspicjenta
  • muszla koncertowa

Wskazujemy, że CKK Jordanki sp. z o.o. przygotowuje przetarg w wyżej wymienionym zakresie i dąży do zoptymalizowania i dostosowania do aktualnych potrzeb materiałów i urządzeń, do czego niezbędna jest dodatkowa analiza projektów wykonawczych, którymi dysponuje zamawiający. Prosimy o złożenie wstępnej oferty, zawierającej szacunkową cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia jak również opis doświadczenia w przedmiotowej dziedzinie. Wskazane będzie dołączenie referencji lub innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie usług. CKK Jordanki sp. z o.o. po otrzymaniu wstępnych ofert zaprosi wybranych wykonawców na spotkanie w celu omówienia zakresu zamówienia i proponowanego wynagrodzenia. Oferty wstępne proszę składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub poczty tradycyjnej, lub osobiście:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
fax: 056/6118842
CKK Jordanki sp. z o. o.
Wały Gen. Sikorskiego 8,
87-100 Toruń

Oferty prosimy składać do dnia 24.09.2013 r do godz. 13.00.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki zwraca się o dostarczenie oferty na realizację usług płatności zbliżeniowych w kasie automatycznej systemu parkingowego w Centrum przy Al. Solidarności 1-3 w Toruniu.

Toruń, dnia 23.12.2014 r.

Informacja o naborze ofert

Centrum Kulturalno-Kongresowe JORDANKI sp. z o.o. ogłasza, że poszukuje najemców na lokal gastronomiczny w „Wielofunkcyjnej sali koncertowej” w Toruniu:

Nabór wstępnych ofert na najem dzierżawionych powierzchni upływa 15 stycznia 2015r.

Centrum Kulturalno – Kongresowe Jordanki sp. z o.o. w Toruniu

ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

zwraca się z zapytaniem ofertowym na prowadzenie stałej obsługi serwisowej i konserwacji urządzeń - posiadanych w budynku Centrum.

Toruń, dnia 26.01.2015 r.

Informacja o naborze ofert

Centrum Kulturalno-Kongresowe JORDANKI sp. z o.o. ogłasza, że poszukuje najemców na lokal gastronomiczny w „Wielofunkcyjnej sali koncertowej” w Toruniu:

Nabór wstępnych ofert na najem dzierżawionych powierzchni upływa 9 lutego 2015r.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na przegląd widowni mobilnej w CKK Jordanki.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń sanitarnych.

Centrum Kulturalno-Kongresowe JORDANKI sp. z o.o. prosi o przedstawienie ofert na wykonanie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem i instalacją wewnętrzną w budynku, w celu odprowadzania ścieków sanitarnych z restauracji znajdującej się w CKK Jordanki.

Toruń, dnia 03.10.2014 r.

Ogłoszenie o dialogu technicznym

W związku z przygotowaniami do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem ma być dostawa widowni mobilnej dla wielofunkcyjnej sali koncertowej w Toruniu, Centrum Kulturalno – Kongresowe Jordanki sp. z o.o. ogłasza dialog techniczny.

Przedmiotem dialogu jest pozyskanie informacji o oferowanych na rynku produktach i rozwiązaniach technicznych dotyczących systemów widowni ruchomych oraz oszacowanie kosztów zakupu i eksploatacji projektowanych rozwiązań.

Wszelkie informacje kontaktowe oraz zasady prowadzenia dialogu opisane zostały w ogłoszeniu do pobrania poniżej.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę serwisu i konserwacji urządzeń scenotechnicznych zainstalowanych w CKK Jordanki.

Toruń, dnia 11.02.2015 r.

Informacja o naborze ofert

Centrum Kulturalno-Kongresowe JORDANKI sp. z o.o. ogłasza, że poszukuje najemców na lokal gastronomiczny w „Wielofunkcyjnej sali koncertowej” w Toruniu:

Nabór wstępnych ofert na najem dzierżawionych powierzchni upływa 25 lutego 2015r.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę serwisu i konserwacji urządzeń scenotechnicznych zainstalowanych w CKK Jordanki.

Toruń, dnia 24.11.2014 r.

Informacja o naborze ofert

Centrum Kulturalno-Kongresowe JORDANKI sp. z o.o. ogłasza, że poszukuje najemców na lokal gastronomiczny w „Wielofunkcyjnej sali koncertowej” w Toruniu:

Nabór wstępnych ofert na najem dzierżawionych powierzchni upływa 8 grudnia 2014r.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki zwraca się z zapytaniem ofertowym na dokonywanie okresowych przeglądów prawidłowości działania oddzieleń przeciwpożarowych w latach 2022-2023.

Spółka Centrum Kulturalno–Kongresowe Jordanki ogłasza nabór na świadczenie usług rachunkowo - księgowych.

Centrum Kulturalno-Kongresowe JORDANKI sp. z o.o. prosi o przedstawienie ofert na wykonanie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem i instalacją wewnętrzną w budynku, w celu odprowadzania ścieków sanitarnych z restauracji znajdującej się w CKK Jordanki.

Prezes CKK Jordanki ogłasza publiczny nabór ofert w Centrum Kulturalno- Kongresowym Jordanki sp. z o.o., z siedzibą przy al. Solidarności 1-3 na wolne stanowisko Specjalista ds oświetlenia w spółce CKK Jordanki.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki zwraca się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie obsługi serwisowej i konserwacji urządzeń wysokociśnieniowej mgły wodnej Aquasys będących w zasobach użytkowych Centrum w latach 2022-2023.

Prezes CKK Jordanki ogłasza publiczny nabór ofert w Centrum Kulturalno- Kongresowym Jordanki sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 na wolne stanowisko Specjalista ds marketingu w spółce CKK Jordanki.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę konserwacji w zakresie wentylacji w budynku CKK Jordanki.

Prezes CKK Jordanki ogłasza publiczny nabór ofert w Centrum Kulturalno- Kongresowym Jordanki sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 na wolne stanowisko Specjalista ds promocji i marketingu w spółce CKK Jordanki.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę serwisu i konserwacji urządzeń scenotechnicznych zainstalowanych w CKK Jordanki.

Prezes CKK Jordanki ogłasza publiczny nabór ofert w Centrum Kulturalno- Kongresowym Jordanki sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 na wolne stanowisko Specjalista ds rozliczeń w spółce CKK Jordanki.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na dokonywanie okresowych przeglądów prawidłowości działania oraz wykonywanie napraw bram przeciwpożarowych typu MARC wraz z osprzętem.

Prezes CKK Jordanki ogłasza publiczny nabór ofert w Centrum Kulturalno- Kongresowym Jordanki sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 na wolne stanowisko Kierownika biura Zarządu w spółce CKK Jordanki.

Centrum Kulturalno-Kongresowe JORDANKI sp. z o.o. prosi o przedstawienie ofert na wykonanie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem i instalacją wewnętrzną w budynku, w celu odprowadzania ścieków sanitarnych z restauracji znajdującej się w CKK Jordanki.

Prezes CKK Jordanki ogłasza publiczny nabór ofert w Centrum Kulturalno- Kongresowym Jordanki sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 na wolne stanowisko Specjalista ds nagłośnienia w spółce CKK Jordanki.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki zwraca się z zapytaniem ofertowym na konserwację urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych w zasobach użytkowych Centrum.

Prezes CKK Jordanki ogłasza publiczny nabór ofert w Centrum Kulturalno- Kongresowym Jordanki sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 na wolne stanowisko Specjalista ds oświetlenia w spółce CKK Jordanki.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na prowadzenie stałej obsługi serwisowej i konserwacji – systemu SSP zainstalowanym w budynku Centrum.

Prezes CKK Jordanki ogłasza publiczny nabór ofert w Centrum Kulturalno- Kongresowym Jordanki sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 na wolne stanowisko Brygadzista sceny w spółce CKK Jordanki.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę konserwacji oddzieleń pożarowych w budynku CKK Jordanki.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o.o. ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko Kierownika Biura Zarządu.

Centrum Kulturalno-Kongresowe sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę konserwacji Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz czyszczenia czujek PIR instalacji oświetlenia i kamer monitoringu.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o.o. ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko Kierownika działu Administracyjno-Gospodarczego.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę serwisu i konserwacji urządzeń scenotechnicznych zainstalowanych w CKK Jordanki.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o.o. ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko Kierownika działu technicznego.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie obsługi serwisowej i konserwacji zasilacza awaryjnego będącego w zasobach użytkowych Centrum Kulturalno-Kongresowego sp. z o.o. na rok 2019.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o.o. ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko Kierownika działu Impresaryjno-Programowego.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na prowadzenie stałej obsługi serwisowej i konserwacji – systemu SSP zainstalowanym w budynku Centrum.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowisko specjalista mechanik automatyk.