BIP CKK Jordanki Toruń

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na "Dostawę wraz z montażem elementów wzmacniających zapadnię widowni".

Ofertę należy złożyć w terminie do 14 sierpnia 2015 r. do godz. 12:00.

Szczegółowe informacje, SIWZ, OPZ wraz załącznikami znajdują się poniżej.

 

Data utworzenia: 7 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja: 26 sierpnia 2015 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o zamówieniu.pdf)Informacja[O zamówieniu]164 kB
Pobierz plik (CKK Jordanki - SIWZ.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]15169 kB
Pobierz plik (CKK Jordanki - część II SIWZ wzór umowy.pdf)SIWZ część II[Wzór umowy]135 kB
Pobierz plik (CKK Jordanki - część III OPZ.pdf)SIWZ część III[Opis Przedmiotu Zamówienia]1515 kB
Pobierz plik (CKK Jordanki - załącznik nr 1 do SIWZ.docx)Załącznik nr 1 do SIWZ[Formularz ofertowy]19 kB
Pobierz plik (CKK Jordanki - załącznik nr 2 do SIWZ.docx)Załącznik nr 2 do SIWZ[Oświadczenie]110 kB
Pobierz plik (CKK Jordanki - załącznik nr 3 do SIWZ.docx)Załącznik nr 3 do SIWZ[Oświadczenie]111 kB
Pobierz plik (CKK Jordanki - załącznik nr 4 do SIWZ.docx)Załącznik nr 4 do SIWZ[Oświadczenie]111 kB
Pobierz plik (CKK Jordanki - załącznik nr 5 do SIWZ.docx)Załącznik nr 5 do SIWZ[Wykaz dostaw]111 kB
Pobierz plik (Rys_Koncepcja.pdf)Rysunek[Koncepcja]342 kB
Pobierz plik (Rys_Prace uzupełniające.pdf)Rysunek[Prace uzupełniające]91 kB
Pobierz plik (Zestawienie_ofert.pdf)Informacja[Zestawienie ofert]423 kB
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)Zawiadomienie[Wybór najkorzystniejszej oferty]372 kB
Pobierz plik (Informacja o udzielenieu zamówienia.pdf)Informacja[O udzieleniu zamówienia]94 kB