BIP CKK Jordanki Toruń

Zbiór materiałów dotyczących zamówień publicznych organizowanych przez CKK Jordanki. Artykuły są podzielone według progów unijnych. Poniżej znajdą Państwo aktualne zapytania ofertowe, aby przejrzeć wszystkie oferty, prosimy wybrać zakres cenowy w menu po lewej stronie. Archiwalne przetargi znajdują się w dziale archiwum.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej zaprojektowanej jako mikroinstalacja w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716), tj. instalacji o mocy maksymalnej generatora do 50 kWp.”

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę serwisu i konserwacji urządzeń scenotechnicznych zainstalowanych w CKK Jordanki.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na przegląd widowni mobilnej w CKK Jordanki.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup mikrofonów i uchwytów na potrzeby CKK Jordanki.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki zwraca się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie obsługi serwisowej i konserwacji urządzeń wysokociśnieniowej mgły wodnej Aquasys będących w zasobach użytkowych Centrum w latach 2022-2023.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki zwraca się z zapytaniem ofertowym na dokonywanie okresowych przeglądów prawidłowości działania oddzieleń przeciwpożarowych w latach 2022-2023.