BIP CKK Jordanki Toruń

Zbiór materiałów dotyczących zamówień publicznych organizowanych przez CKK Jordanki. Artykuły są podzielone według progów unijnych. Poniżej znajdą Państwo aktualne zapytania ofertowe, aby przejrzeć wszystkie oferty, prosimy wybrać zakres cenowy w menu po lewej stronie. Archiwalne przetargi znajdują się w dziale archiwum.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej zaprojektowanej jako mikroinstalacja w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716), tj. instalacji o mocy maksymalnej generatora do 50 kWp.”

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę pn. „Usługa utrzymania czystości w Centrum Kulturalno- Kongresowym Jordanki w Toruniu.”

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę konserwacji posadzek betonowych w budynku CKK Jordanki.