BIP CKK Jordanki Toruń

Potwierdzenie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej z dnia 29 maja 2013.

Numer NIP: 956-230-33-83.

Akt założycielski

Akt notarialny, repertorium A numer: 2323/2013.

Akt założycielski spółki miejskiej "Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o.", operatora CKK Jordanki w Toruniu.

Postanowienie Sądu Rejonowego, VII Wydziału Gospodarczego KRS z dnia 28 maja 2013, o wpisie Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Krajowego Rejestru Sądowego.

Numer KRS: 00463590.

Zaświadczenei o numerze identyfikacyjnym REGON, wydane przez GUS dnia 29 maja 2013.

Numer REGON: 341431434.