BIP CKK Jordanki Toruń

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki zwraca się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie obsługi serwisowej i konserwacji urządzeń wysokociśnieniowej mgły wodnej Aquasys będących w zasobach użytkowych Centrum w latach 2022-2023.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki zwraca się z zapytaniem ofertowym na dokonywanie okresowych przeglądów prawidłowości działania oddzieleń przeciwpożarowych w latach 2022-2023.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę serwisu i konserwacji urządzeń scenotechnicznych zainstalowanych w CKK Jordanki.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na przegląd widowni mobilnej w CKK Jordanki.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup mikrofonów i uchwytów na potrzeby CKK Jordanki.