BIP CKK Jordanki Toruń

 Operatorem CKK Jordanki jest miejska spółka o nazwie „Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o. o.”.

    Historia powstania Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki Sp. z o. o.
  1. W dniu 21 lutego 2013 r. Uchwałą nr 507/13 Rady Miasta Torunia utworzono przez Gminę Miasto Toruń spółkę pod firmą „Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. 
  2. Dnia 18 kwietnia 2013 r. utworzono Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. 
  3. Dnia 7 maja 2013 r. Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski powołał członków Rady Nadzorczej Spółki, w składzie: Waldemar Modrzyński (Przewodniczący Rady), Tomasz Cilak oraz Jan Hinz.
  4. Dnia 20 maja 2013 r. Rada Nadzorcza powołała Pana Grzegorza Grabowskiego na stanowisko Prezesa Spółki.
  5. W maju 2013 r. zakończył się proces rejestracji spółki.
  6. Dnia 28.05.2013 r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (0000463590), 29.05.2013 r., nadano Spółce numer identyfikacyjny REGON (341431434), oraz uzyskała Numer Identyfikacji Podatkowej (9562303383).