BIP CKK Jordanki Toruń

CENTRUM KULTURALNO KONGRESOWE JORDANKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W TORUNIU
Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm., dalej p.z.p.) na dostawę pn.
„Dostawa scenicznych urządzeń oświetleniowych - ruchomych głów typu profil i wash”
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem portalu e-Zamówienia dostępnego pod adresem internetowym: ezamowienia.gov.pl
Nr postępowania: CKK 1/2023

Wszelkie informacje są zawarte w ogłoszeniu i dokumentacji znajdujących się na platformie eZamówienia, pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ (ogłoszenie) oraz https://ezamowienia.gov.pl/ (postępowanie).

 

 

Data utworzenia: 17 lipca 2023 r.

Aktualizacja: 26.07.2023 r.

Aktualizacja: 1.08.2023 r.

 

Załączniki:
Pobierz plik (08db869c-5a96-0747-c4bf-f5001286d76a.pdf)Ogłoszenie[Ogłoszenie o zamówieniu]109 kB
Pobierz plik (Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf)Informacja[Informacja z otwarcia ofert]142 kB
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty www.pdf)Informacja[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty]480 kB