BIP CKK Jordanki Toruń

Centrum Kulturalno – Kongresowe Jordanki sp. z o.o. w Toruniu

ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia scenotechnicznego i napędów ruchomych sufitów wielofunkcyjnej sali koncertowej w Toruniu.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na usługę ochrony fizycznej Centrum Kulturalno – Kongresowego Jordanki w Toruniu na okres 36 miesięcy nie wcześniej niż od 1 stycznia 2021r.

Centrum Kulturalno – Kongresowe Jordanki sp. z o.o. w Toruniu

ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mebli dla wielofunkcyjnej sali koncertowej w Toruniu.

Centrum Kulturalno – Kongresowe Jordanki sp. z o.o. w Toruniu

ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia scenotechnicznego wielofunkcyjnej sali koncertowej w Toruniu.

Centrum Kulturalno – Kongresowe Jordanki sp. z o.o. w Toruniu

ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

ogłasza przetarg nieograniczony na zaprojektowanie oraz dostawę widowni mobilnej dla wielofunkcyjnej sali koncertowej w Toruniu.