BIP CKK Jordanki Toruń

 Centrum Kulturalno – Kongresowe Jordanki sp. z o.o. w Toruniu

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia scenotechnicznego wielofunkcyjnej sali koncertowej w Toruniu.

    Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z montażem następujących elementów z podziałem na części:
  1. część I - mechanika górna i dolna sceny oraz system oświetlenia technologicznego,
  2. część II - elektroakustyka,
  3. część III - wyposażenia dodatkowe mobilne,
  4. część IV - muszla koncertowa wraz z wykonaniem projektu warsztatowego.

Pełna informacja na temat przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ oraz załącznikach do pobrania poniżej.

Data publikacji: 19.05.2014 r.

Zmiana z dnia 19.05.2014 r. - informacja o zmianie ogłoszenia.

Zmiana z dnia 22.05.2014 r. - uzupełnienie dokumentacji II części.

Zmiana z dnia 27.05.2014 r. - odpowiedź na pytanie z dnia 21.05.2014 r.

Zmiana z dnia 02.06.2014 r. - odpowiedzi na pytania z 27.05.2014 r. i 29.05.2014 r.

Zmiana z dnia 06.06.2014 r. - informacja o zmianie ogłoszenia.

Zmiana z dnia 06.06.2014 r. - odpowiedź na pytania z dnia 29.05.2014 r.

Zmiana z dnia 10.06.2014 r. - odpowiedzi na pytania z 02.06.2014 r. i 04.06.2014 r.

Zmiana z dnia 17.06.2014 r. - odpowiedzi na pytania z 04.06.2014 r., 05.06.2014 r., 09.06.2014 r., 10.06.2014 r.,  11.06.2014 r.,  16.06.2014 r.

Zmiana z dnia 17.06.2014 r. - odpowiedź na pytanie z 17.06.2014 r.

Zmiana z dnia 15.07.2014 r. - zawiadomienie o wybraniu najkorzystniejszej oferty.

Zmiana z dnia 25.07.2014 r. - informacja o złożonym odwołaniu.

Zmiana z dnia 28.07.2014 r. - zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego - po stronie odwołującego i po stronie zamawiającego.

Zmiana z dnia 12.08.2014 r. - zawiadamianie o wykluczeniu i wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zmiana z dnia 19.08.2014 r. - wyrok KIO z 07.08.2014 r.

Zmiana z dnia 03.09.2014 r. - publikacja eNotices z 03.09.2014 r. 

Załączniki:
Pobierz plik (CKKJordanki-2014-063932-F02-PL_15.05.2014.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu[Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15.05.2014r.]171 kB
Pobierz plik (SIWZ.docx)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]122 kB
Pobierz plik (CKK Jordanki - załącznik nr 1 do SIWZ.docx)Załącznik[Załącznik nr 1 do SIWZ]114 kB
Pobierz plik (CKK Jordanki - załącznik nr 2 do SIWZ.docx)Załącznik[Załącznik nr 2 do SIWZ]110 kB
Pobierz plik (CKK Jordanki - załącznik nr 3 do SIWZ.docx)Załącznik[Załącznik nr 3 do SIWZ]111 kB
Pobierz plik (CKK Jordanki - załącznik nr 4 do SIWZ.docx)Załącznik[Załącznik nr 4 do SIWZ]110 kB
Pobierz plik (CKK Jordanki - załącznik nr 5a do SIWZ.docx)Załącznik[Załącznik nr 5a do SIWZ]111 kB
Pobierz plik (CKK Jordanki - załącznik nr 5b do SIWZ.docx)Załącznik[Załącznik nr 5b do SIWZ]111 kB
Pobierz plik (CKK Jordanki - załącznik nr 5c do SIWZ.docx)Załącznik[Załącznik nr 5c do SIWZ]111 kB
Pobierz plik (CKK Jordanki - załącznik nr 5d do SIWZ.docx)Załącznik[Załącznik nr 5d do SIWZ]111 kB
Pobierz plik (CKK Jordanki - załącznik nr 6a do SIWZ.docx)Załącznik[Załącznik nr 6a do SIWZ]111 kB
Pobierz plik (CKK Jordanki - załącznik nr 6b do SIWZ.docx)Załącznik[Załącznik nr 6b do SIWZ]111 kB
Pobierz plik (CKK Jordanki - załącznik nr 7 do SIWZ.docx)Załącznik[Załącznik nr 7 do SIWZ]110 kB
Pobierz plik (CKK Jordanki - załącznik nr 8 do SIWZ.docx)Załącznik[Załącznik nr 8 do SIWZ]110 kB
Pobierz plik (CKK Jordanki - załącznik nr 9 wzór umowy.docx)Załącznik[Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy]128 kB
Pobierz plik (Harmoogram rzeczowy zadania - załącznik nr 2 do umowy.xlsx)Załącznik do umowy[Harmonogram rzeczowy zadania]51 kB
Dostęp do URL (http://bip.jordanki.torun.pl/attachments/article/20/czescI.zip)Część I[Mechanika górna i dolna sceny oraz system oświetlenia technologicznego]200592 kB
Pobierz plik (czescII.zip)Część II[Elektroakustyka]2604 kB
Pobierz plik (czescIII.zip)Część III[Wyposażenie dodatkowe mobilne]27 kB
Pobierz plik (czescIV.zip)Część IV[Muszla koncertowa wraz z wykonaniem projektu warsztatowego]242 kB
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ[Plik PDF]30027 kB
Pobierz plik (CKKJordanki-2014-065389-F14-PL.pdf)Informacja[Informacja o zmianie ogłoszenia]113 kB
Pobierz plik (czescII_rysunki.zip)Część II[Uzupełnienie dokumentacji - rysunki i schematy.]18357 kB
Pobierz plik (odpowiedz_21.05.2014.pdf)Odpowiedź[Odpowiedź na pytanie z dnia 21.05.2014]633 kB
Pobierz plik (odpowiedz_27-29.05.2014.pdf)Odpowiedź[Odpowiedź na pytanie z 27-29.05.2014 r.]6085 kB
Pobierz plik (CKKJordanki-2014-074285-F14-PL.pdf)Informacja[Informacja o zmianie ogłoszenia]91 kB
Pobierz plik (odpowiedz_29.05.2014.pdf)Odpowiedź[Odpowiedzi na pytania z 29.05.2014 r.]4989 kB
Pobierz plik (odpowiedzi2-4.6.2014.pdf)Odpowiedź[Odpowiedzi na pytania z 02-04.06.2014 r.]4422 kB
Pobierz plik (odpowiedzi_4-5-9-10-11-16.06.2014.pdf)Odpowiedź[Odpowiedzi na pytania z 04-16.06.2014 r.]7593 kB
Pobierz plik (odpowiedz_17.06.2014.pdf)Odpowiedź[Odpowiedź na pytanie z 17.06.2014 r.]1551 kB
Pobierz plik (SIWZaktualizacja.docx)SIWZ[Plik DOC]122 kB
Pobierz plik (ogloszenie_o_wyborze.pdf)Ogłoszenie o wyborze oferty.[Części I, III, IV.]3672 kB
Pobierz plik (Zawiadomienie_o_zlozonym_odwolaniu.pdf)Informacja[Informacja o złożonym odwołaniu]464 kB
Pobierz plik (Odwolanie_dokumenty.pdf)Odwołanie[Treść odwołania i dokumentacja]21239 kB
Pobierz plik (Dowody_do_odwolania.pdf)Odwołanie[Dokumentacja dowodowa]16088 kB
Pobierz plik (Zgloszenie_przystapienia_po_str_odwolujacego.pdf)Odwołanie[Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego]2244 kB
Pobierz plik (Zgloszenie_przystapienia_po_str_zamawiajacego.pdf)Odwołanie[Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego]2162 kB
Pobierz plik (zawiadomienie_o_wykluczeniu.pdf)Zawiadomienie[Zawiadomienie o wykluczeniu]27383 kB
Pobierz plik (zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_cz_II.pdf)Ogłoszenie o wyborze oferty.[Część II]24449 kB
Pobierz plik (zestawienie_punktow_poszczegolnych_ofert.pdf)Ogłoszenie o wyborze oferty.[Zestawienie]708 kB
Pobierz plik (wyrok_kio.pdf)Wyrok[Wyrok KIO]13039 kB
Pobierz plik (CKKJordanki-2014-115757-F03-PL.pdf)Informacja[eNotices]129 kB