BIP CKK Jordanki Toruń

 Centrum Kulturalno – Kongresowe Jordanki sp. z o.o. w Toruniu

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia scenotechnicznego i napędów ruchomych sufitów wielofunkcyjnej sali koncertowej w Toruniu.

    Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z montażem następujących elementów:
  1. mechanika górna i dolna sceny
  2. system oświetlenia technologicznego
  3. system napędów sufitów ruchomych wraz z wykonaniem projektu warsztatowego,
  4. wyposażenia dodatkowego mobilnego,
  5. muszli koncertowej wraz z wykonaniem projektu warsztatowego

Pełna informacja na temat przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ oraz załącznikach poniżej.

Zmiana z dnia 12.02.2014 - informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publicznym.

Zmiana z dnia 18.02.2014 - odwołanie firmy Trias AV sp. z o.o. i wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Zmiana z dnia 19.02.2014 - odpowiedzi na pytania.

Zmiana z dnia 21.02.2014 - zmiana w SIWZ.

Zmiana z dnia 24.02.2014 - zmiana w SIWZ, polegająca na aktualizacji pliku "05 Technologia sceniczna".

Zmiana z dnia 28.02.2014 - odpowiedzi na pytania, aktualizacja dokumentacji.

Zmiana z dnia 06.03.2014 - odpowiedzi na pytania.

Zmiana z dnia 07.03.2014 - dołączenie postanowienia KIO z dn. 26.02.2014r. o umorzenie postępowania odwoławczego.

Zmiana z dnia 11.03.2014 - aktualizacja OPZ - mechanika sceny, odpowiedzi na pytania.

Zmiana z dnia 12.03.2014 - odpowiedzi na pytania.

Zmiana z dnia 19.03.2014 - zawiadomienie o unieważnieniu przetargu.

 

 

Data utworzenia: 07.02.2014

Ostatnia aktualizacja: 19.03.2014

Załączniki:
Pobierz plik (2- SIWZ-_dostawa_sprzetu.docx)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]156 kB
Pobierz plik (1- ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu[Ogłoszenie o zamówieniu]152 kB
Pobierz plik (3- CKK Jordanki - część II SIWZ - SOPZ.docx)SOPZ[Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia]112 kB
Pobierz plik (4- CKK Jordanki - załącznik nr 1 do SIWZ.docx)SIWZ - załącznik nr 1[SIWZ - załącznik nr 1]111 kB
Pobierz plik (5- CKK Jordanki - załącznik nr 2 do SIWZ.docx)SIWZ - załącznik nr 2[SIWZ - załącznik nr 2]109 kB
Pobierz plik (6-CKK Jordanki - załącznik nr 3 do SIWZ.docx)SIWZ - załącznik nr 3[SIWZ - załącznik nr 3]110 kB
Pobierz plik (7-CKK Jordanki - załącznik nr 4 do SIWZ.docx)SIWZ - załącznik nr 4[SIWZ - załącznik nr 4]110 kB
Pobierz plik (8-CKK Jordanki - załącznik nr 5 do SIWZ.docx)SIWZ - załącznik nr 5[SIWZ - załącznik nr 5]111 kB
Pobierz plik (9-CKK Jordanki - załącznik nr 6 do SIWZ.docx)SIWZ - załącznik nr 6[SIWZ - załącznik nr 6]111 kB
Pobierz plik (10-CKK Jordanki - załącznik nr 7 do SIWZ.docx)SIWZ - załącznik nr 7[SIWZ - załącznik nr 7]109 kB
Pobierz plik (11-CKK Jordanki - załącznik nr 8 do SIWZ.docx)SIWZ - załącznik nr 8[SIWZ - załącznik nr 8]110 kB
Pobierz plik (12-wzor_umowy-dostawa_sprzetu.docx)Wzór umowy[Wzór umowy na dostawę sprzętu]132 kB
Pobierz plik (13-Załącznik nr 1 do umowy.docx)Umowa - załącznik nr 1[Załącznik do umowy]112 kB
Pobierz plik (14- Załącznik nr 2 do umowy.xlsx)Umowa - załącznik nr 2[Załącznik do umowy]51 kB
Pobierz plik (OPZ_Muszla_Koncertowa_.pdf)OPZ[Muszla koncertowa]117 kB
Pobierz plik (OPZ_Napedy_sufitow_ruchomych_.pdf)OPZ[Napędy sufitów ruchomych]376 kB
Pobierz plik (OPZ_Oswietlenie_technologiczne_opis urządzeń - 1.pdf)OPZ[Oświetlenie]323 kB
Pobierz plik (Rysunki zamienne-technologia sceniczna - Menis ARQ.zip)Rysunki zamienne[Technologia Sceniczna]9859 kB
Dostęp do URL (http://bip.jordanki.torun.pl/attachments/article/19/04technologiasceniczna.zip)04 Technologia sceniczna[pliki pdf i dwg]77153 kB
Dostęp do URL (http://bip.jordanki.torun.pl/attachments/article/19/06technologiasceniczna.zip)06 Technologia sceniczna[pliki pdf i dwg]39347 kB
Pobierz plik (Informacja_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu.pdf)Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu[Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana z dn. 12.02.2014]516 kB
Pobierz plik (odwolanie_trias.pdf)Odwołanie Trias AV sp z o.o.[Odwołanie firmy Trias AV sp. z o.o.]1928 kB
Pobierz plik (wezwanie_do_przystapienia_do_postepowania_odwolawczego.pdf)Wezwanie[Wezwanie do postępowania odwoławczego]491 kB
Pobierz plik (odpowiedzi_na_zapytania_19.02.2014_r.pdf)Odpowiedzi na pytania z dn. 19.02.2014[Plik PDF]1015 kB
Pobierz plik (Zmiana_SIWZ_nr_1.pdf)SIWZ[Zmiana w SIWZ z 21.02.2014]3815 kB
Pobierz plik (Zmiana_SIWZ.pdf)SIWZ[Zmiana w SIWZ z 24.02.2014]483 kB
Dostęp do URL (http://bip.jordanki.torun.pl/attachments/article/19/05technologiasceniczna.zip)05 Technologia sceniczna[plik nieaktualny]76900 kB
Dostęp do URL (http://bip.jordanki.torun.pl/attachments/article/19/05technologiasceniczna_aktualny.zip)05 Technologia sceniczna[Aktualny plik - pliki dwg i pdf]76516 kB
Pobierz plik (Zmiany w SIWZ 28.02.2014.pdf)SIWZ[Zmiany z dn 28.02.2014]429 kB
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania 21.02.-28.02.2014.pdf)Odpowiedzi na pytania z dn. 21-28.02.2014[Plik PDF]13137 kB
Pobierz plik (OPZ_Wyposazenie_mobilne_.pdf)OPZ[plik nieaktualny]124 kB
Pobierz plik (Informacja Zamawiającego 28.02.2014.pdf)Informacja zamawiającego[z dnia 28.02.2014]651 kB
Pobierz plik (OPZ_Wyposazenie_mobilne.pdf)OPZ[Wyposażenie mobilne - aktualny]112 kB
Pobierz plik (przykładowe rozmieszczenie apar. oswietleniowych - 2.pdf)Rozmieszczenie przykładowe[Aparaty oświetleniowe - nieaktualny]1501 kB
Pobierz plik (Rozmieszczenie aparatów oświetleniowych.pdf)Rozmieszczenie aparatów oświetleniowych[Plik aktualny]1438 kB
Pobierz plik (suplement 1 - aparaty oświetleniowe-6.pdf)Suplement[Aparaty oświetleniowe - nieaktualny]58 kB
Pobierz plik (schemat rozdzielnicy ROT - 3.pdf)ROT-3[Schemat rozdzielnicy - nieaktualny]2588 kB
Pobierz plik (Schemat rozdzielni ROT.pdf)ROT[Schemat rozdzielni - aktualny]4803 kB
Pobierz plik (Rysunki muszli koncertowej.zip)Rysunki[Muszla koncertowa]451 kB
Pobierz plik (Schemat sterowania oświetlenia technologicznego sceny dużej.pdf)Schemat sterowania[Scena duża]696 kB
Pobierz plik (specyfikacja aparatów i urzadzeń oświetl. technolog.- 5.xls)Specyfikacja[Aparaty i urządzenia - oświetlenie - nieaktualny]81 kB
Pobierz plik (Specyfikacja aparatów i urządzeń oświetlenia technologicznego - scena duża i kameralna.xls)Specyfikacja[Aparaty i urządzenia - oświetlenie - aktualny]78 kB
Dostęp do URL (http://bip.jordanki.torun.pl/attachments/article/19/18-CD-3-PW-AKUSTYKA.rar)Akustyka[pliki pdf i dwg]99869 kB
Pobierz plik (schemat rozmieszczenia aparatów ośw. tech - 4.pdf)Schemat[Aparaty oświetleniowe - nieaktualny]502 kB
Pobierz plik (TS-M-S.pdf)Specyfikacja techniczna[TS-M-S mechanika i napędy]1171 kB
Pobierz plik (TS-O-S.pdf)Specyfikacja techniczna[TS-O-S oświetlenie technologiczne]1408 kB
Pobierz plik (Kosztorys szczegółowy oświetlenia technologicznego - załącznik do SIWZ nr 9.xls)Załącznik do SIWZ nr 9 Kosztorys szczegółowy[oświetlenie technologiczne]80 kB
Pobierz plik (Kosztorys szczegółowy mechanika i napędy, wyposażenie mobilne i zestawienie kosztów oferty - załącznik do SIWZ nr 10.xls)Załącznik do SIWZ nr 10 Kosztorys szczegółowy[mechanika i napędy]20 kB
Dostęp do URL (http://bip.jordanki.torun.pl/attachments/article/19/Odpowiedzi_na_pytania_z_dn._26.02_i_28.02.2014.pdf)Odpowiedzi na pytania z dn. 26-28.02.2014[Plik PDF]22516 kB
Pobierz plik (KIO_Postanowienie_z_dn._26.02.2014_r._umarzajace_postepo.pdf)Postanowienie KIO[Umorzenie postępowania odwoławczego]1402 kB
Pobierz plik (Odpowiedzi_na_pytania_z_dn.04.03_05.03_06.03.2014_r.pdf)Odpowiedzi na pytania z dn. 4-6.03.2014[Plik PDF]5183 kB
Pobierz plik (Odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_10.03.2014.pdf)Odpowiedzi na pytania z dn. 10.03.2014[Plik PDF]1691 kB
Pobierz plik (Odpowiedzi_na_pytania_z_dn._11.03.2014.pdf)Odpowiedzi na pytania z dn. 11.03.2014[Plik PDF]1652 kB
Pobierz plik (OPZ_Mechanika_górna i dolna sceny.pdf)OPZ[Mechanika górna i dolna sceny - nieaktualny]130 kB
Pobierz plik (OPZ_Napedy_m.g.d..pdf)OPZ[Napędy mechaniki górnej i dolnej]184 kB
Pobierz plik (OPZ_Mechanika_gorna_i_dolna_sceny_-_aktualny.doc)OPZ[Mechanika górna i dolna sceny - aktualny]68 kB
Pobierz plik (Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf)Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu[Plik PDF]602 kB