BIP CKK Jordanki Toruń

Toruń, dnia 06.11.2014 r.

 Centrum Kulturalno – Kongresowe Jordanki sp. z o.o. w Toruniu

ogłasza przetarg nieograniczony na zaprojektowanie oraz dostawę widowni mobilnej dla wielofunkcyjnej sali koncertowej w Toruniu.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie mobilnej widowni Sali Koncertowej oraz Sali Kameralnej, dostawa i montaż widowni wraz z fotelami oraz dostawa i montaż foteli w obrębie widowni stałej (balkony) jak również dostawa niezbędnych urządzeń służących do demontażu i montażu mobilnej widowni.
Ponadto Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do przeszkolenia wydelegowanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami producenta bądź wymogami technicznymi.

Pełna informacja na temat przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ oraz załącznikach do pobrania poniżej.

Data publikacji: 06.11.2014 r.

Zmiana z dn 24.11.2014 r. - zmiana SIWZ

Zmiana z dn 28.11.2014 r. - odpowiedzi na pytania z 26.11.2014 r.  

Zmiana z dn 05.12.2014 r. - odpowiedź na pytanie z 03.12.2014 r.  

Zmiana z dn 08.12.2014 r. - odpowiedzi na pytania z 05-08.12.2014 r., zmiana formularza ofertowego - załącznik nr 1

Zmiana z dn 23.12.2014 r. - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Zmiana z dn 13.02.2015 r. - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Załączniki:
Pobierz plik (CKKJordanki-2014-145728-F02-PL.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu[Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06.11.2014r.]149 kB
Pobierz plik (SIWZ_widownia_mobilna.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]26368 kB
Pobierz plik (CKK Jordanki - załącznik nr 1 do SIWZ.docx)Załącznik[Załącznik do SIWZ nr 1]115 kB
Pobierz plik (CKK Jordanki - załącznik nr 2 do SIWZ.docx)Załącznik[Załącznik do SIWZ nr 2]110 kB
Pobierz plik (CKK Jordanki - załącznik nr 3 do SIWZ.docx)Załącznik[Załącznik do SIWZ nr 3]111 kB
Pobierz plik (CKK Jordanki - załącznik nr 4 do SIWZ.docx)Załącznik[Załącznik do SIWZ nr 4]111 kB
Pobierz plik (CKK Jordanki - załącznik nr 5 do SIWZ.docx)Załącznik[Załącznik do SIWZ nr 5]111 kB
Pobierz plik (CKK Jordanki - załącznik nr 6 do SIWZ.docx)Załącznik[Załącznik do SIWZ nr 6]110 kB
Pobierz plik (CKK Jordanki - załącznik nr 7 do SIWZ.docx)Załącznik[Załącznik do SIWZ nr 7]132 kB
Pobierz plik (OPZ_widownia_CKK_Jordanki.pdf)OPZ[Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia]6285 kB
Pobierz plik (KONFIGURACJA_TEATRALNA.pdf)Konfiguracja I[Konfiguracja teatralna]578 kB
Pobierz plik (POKAZ_MODY.pdf)Konfiguracja II[Pokaz mody]364 kB
Pobierz plik (SALA_KAMERALNA.pdf)Konfiguracja III[Sala Kameralna]157 kB
Pobierz plik (SALA_KAMERALNA_-_SCENA_POSRODKU.pdf)Konfiguracja IV[Sala Kameralna - scena pośrodku]199 kB
Pobierz plik (ORKIESTRA_W_CENTRUM_-_OBIE_SALE_POLACZONE.pdf)Konfiguracja V[Orkiestra w centrum - obie sale połączone]486 kB
Pobierz plik (KONFIGURACJA_POWIEKSZONA_SALA_TEATRALNA.pdf)Konfiguracja VI[Konfiguracja powiększona - sala teatralna]496 kB
Pobierz plik (Zmiana SIWZ z dnia 24 listopada 2014.pdf)Zmiana SIWZ[z 24.11.2014 r.]540 kB
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania z 26.11.2014.pdf)Odpowiedzi na pytania[Z dnia 26.11.2014 r.]3689 kB
Pobierz plik (Odpowiedz na pytanie z 03.12.2014.pdf)Odpowiedzi na pytania[Z dnia 03.12.2014 r.]487 kB
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania z 5-8.12.2014.pdf)Odpowiedzi na pytania[Z dnia 05,08.12.2014 r.]957 kB
Pobierz plik (CKK Jordanki - załącznik nr 1 do SIWZ finalny.docx)Załącznik[Załącznik do SIWZ nr 1 - aktualizacja]114 kB
Pobierz plik (zawiadomienie_o_wyborze.pdf)Zawiadomienie[ Wybór oferty]597 kB
Pobierz plik (Zestawienie_zlozonych_ofert_widownia.pdf)Zawiadomienie[Zestawienie ofert]291 kB
Pobierz plik (ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf)Ogłoszenie[O udzieleniu zamówienia]97 kB