BIP CKK Jordanki Toruń

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na "Dostawę wraz z montażem elementów wzmacniających zapadnię widowni"

Ofertę należy złożyć w terminie do 6 sierpnia 2015 r. do godz. 11:00.

Szczegółowe informacje, SIWZ, OPZ wraz załącznikami znajdują się poniżej.

 

Aktualizacja: 29.07.2015 r. odpowiedzi na pytania, zmiana SIWZ

Aktualizacja: 30.07.2015 r. zmiana SIWZ - data składania ofert

Aktualizacja: 06.08.2015 r. informacja o unieważnienie postępowania

Załączniki:
Pobierz plik (CKK Jordanki - SIWZ.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]14577 kB
Pobierz plik (CKK Jordanki - część II SIWZ wzór umowy.pdf)SIWZ część II[Wzór umowy]135 kB
Pobierz plik (CKK Jordanki - część III OPZ.pdf)SIWZ część III[Opis Przedmiotu Zamówienia]1515 kB
Pobierz plik (CKK Jordanki - załącznik nr 1 do SIWZ.docx)Załącznik nr 1 do SIWZ[Formularz ofertowy]19 kB
Pobierz plik (CKK Jordanki - załącznik nr 2 do SIWZ.docx)Załącznik nr 2 do SIWZ[Oświadczenie]110 kB
Pobierz plik (CKK Jordanki - załącznik nr 3 do SIWZ.docx)Załącznik nr 3 do SIWZ[Oświadczenie]111 kB
Pobierz plik (CKK Jordanki - załącznik nr 4 do SIWZ.docx)Załącznik nr 4 do SIWZ[Oświadczenie]111 kB
Pobierz plik (CKK Jordanki - załącznik nr 5 do SIWZ.docx)Załącznik nr 5 do SIWZ[Wykaz dostaw]111 kB
Pobierz plik (Rys_Koncepcja.pdf)Rysunek[Koncepcja]342 kB
Pobierz plik (Rys_Prace uzupełniające.pdf)Rysunek[Prace uzupełniające]91 kB
Pobierz plik (185498-2015.pdf)Ogłoszenie[O zamówieniu]116 kB
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania[Z dnia 29 lipca 2015 r.]472 kB
Pobierz plik (192712-2015.pdf)Ogłoszenie[O zmianie zamówienia]72 kB
Pobierz plik (Zmiana SIWZ.pdf)Informacja[O zmianie SIWZ]564 kB
Pobierz plik (SIWZ aktualizacja.pdf)SIWZ[Zaktualizowany]14326 kB
Pobierz plik (193204-2015.pdf)Ogłoszenie[O zmianie zamówienia]68 kB
Pobierz plik (Zmiana_SIWZ.pdf)Informacja[O zmianie SIWZ]939 kB
Pobierz plik (SIWZ aktualizacja2.pdf)SIWZ[Zaktualizowany]13999 kB
Pobierz plik (Informacja o unieważnieniu.pdf)Informacja[Unieważnienie postępowania]484 kB