BIP CKK Jordanki Toruń

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki zwraca się z zapytaniem ofertowym na wymianę dwóch kompletów przekładników prądowych w polach pomiarowych rozdzielnic SN będących w zasobach użytkowych Centrum.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę konserwacji i serwisu scenotechniki w budynku CKK Jordanki.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do składania ofert na prowadzenie obsługi serwisowej transformatorów i rozdzielni w CKK Jordanki.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na serwis i konserwację urządzeń wentylacji będących w zasobach użytkowych w budynku Centrum.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę konserwacji w zakresie wentylacji w budynku CKK Jordanki.

Centrum Kulturalno – Kongresowe Jordanki sp. z o.o. w Toruniu

ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

informuje o naborze ofert na przeprowadzenie audytu projektu pn. "Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe".

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki zwraca się z zapytaniem ofertowym na prowadzenie stałej obsługi serwisowej i konserwacji chłodnic wentylatorowych.

Toruń, dnia 26.08.2015 r.

Informacja o naborze ofert

Centrum Kulturalno-Kongresowe JORDANKI sp. z o.o. prosi o złożenie oferty cenowej na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego w „Wielofunkcyjnej sali koncertowej” w Toruniu:

Nabór wstępnych ofert upływa 31 sierpnia 2015r.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki zwraca się o dostarczenie oferty na kamery monitoringu wizyjnego dla budynku Centrum przy Al. Solidarności 1-3 w Toruniu.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na usługę konserwacji i serwisu  zapadni zainstalowanych w budynku CKK Jordanki sp. z o.o. w Toruniu przy Al. Solidarności 1-3.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do składania ofert na opracowanie systemu informacji wizualnej Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki, jego wykonanie i montaż.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki zwraca się o dostarczenie oferty na realizację usług płatności zbliżeniowych w kasie automatycznej systemu parkingowego w Centrum przy Al. Solidarności 1-3 w Toruniu.

Centrum Kulturalno – Kongresowe Jordanki sp. z o.o. w Toruniu

ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

zwraca się z zapytaniem ofertowym na prowadzenie stałej obsługi serwisowej i konserwacji urządzeń - posiadanych w budynku Centrum.