BIP CKK Jordanki Toruń

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę pn. „Usługa utrzymania czystości w Centrum Kulturalno- Kongresowym Jordanki w Toruniu.”

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę pn. „Usługa utrzymania czystości w Centrum Kulturalno- Kongresowym Jordanki w Toruniu.”

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę konserwacji posadzek betonowych w budynku CKK Jordanki.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę pn. „Dostawa scenicznych urządzeń oświetleniowych - ruchomych głów typu profil i wash.”

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej zaprojektowanej jako mikroinstalacja w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716), tj. instalacji o mocy maksymalnej generatora do 50 kWp.”

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej zaprojektowanej jako mikroinstalacja w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716), tj. instalacji o mocy maksymalnej generatora do 50 kWp.”

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej zaprojektowanej jako mikroinstalacja w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716), tj. instalacji o mocy maksymalnej generatora do 50 kW.”

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na usługę ochrony fizycznej Centrum Kulturalno – Kongresowego Jordanki w Toruniu na okres 36 miesięcy nie wcześniej niż od 1 stycznia 2021r.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o nazwie „Usługa utrzymania czystości w Centrum Kulturalno- Kongresowym Jordanki w Toruniu”.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o nazwie „Usługa utrzymania czystości w Centrum Kulturalno- Kongresowym Jordanki w Toruniu”.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na usługę ochrony fizycznej Centrum Kulturalno – Kongresowego Jordanki w Toruniu na okres 12 miesięcy od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2021.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na usługę ochrony fizycznej Centrum Kulturalno – Kongresowego Jordanki w Toruniu na okres 12 miesięcy od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2021.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na usługę ochrony fizycznej Centrum Kulturalno – Kongresowego Jordanki w Toruniu na okres 12 miesięcy.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do zgłoszenia do dopuszczenia do udziału w postępowaniu na usługę utrzymania czystości Wielofunkcyjnej Sali Koncertowej w Toruniu.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na Usługę ochrony fizycznej Centrum Kulturalno-Kongresowego w Toruniu w 2019 roku.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na usługę zaprojektowania, dostawy i montażu ryglowania zapadni widowni.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do zgłoszenia do dopuszczenia do udziału w postępowaniu na usługę utrzymania czystości Centrum Kulturalno-Kongresowego w Toruniu.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do zgłoszenia do dopuszczenia do udziału w postępowaniu na usługę utrzymania czystości Centrum Kulturalno-Kongresowego w Toruniu.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. informuje o zamówieniu publicznym o nazwie "Dostawa projektora multimedialnego laserowego, ekranu do projekcji tylnej wraz z osprzętem video".

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na Usługę ochrony fizycznej Centrum Kulturalno-Kongresowego w Toruniu.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na Usługę ochrony fizycznej Centrum Kulturalno-Kongresowego w Toruniu.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na Usługę ochrony fizycznej Wielofunkcyjnej Sali Koncertowej w Toruniu.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. informuje o zamówieniu publicznym o nazwie "Dostawa projektora multimedialnego laserowego, ekranu do projekcji tylnej wraz z osprzętem video".

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do składania ofert  na usługę zaprojektowania, dostawy i montażu systemu ryglowania zapadni widowni.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. informuje o zamówieniu publicznym o nazwie "Dostawa konsolety do sterowania oświetleniem pracującej w protokole DMX 512 oraz Ethernet wraz ze skrzynią transportową oraz usługą przeszkolenia w zakresie obsługi urządzenia pracowników zamawiającego".

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż systemu parkingowego Wielofunkcyjnej Sali Koncertowej w Toruniu.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. informuje o zamówieniu publicznym o nazwie "Dostawa projektora multimedialnego laserowego, ekranu do projekcji tylnej wraz z osprzętem video".

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej".

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na Usługę ochrony fizycznej Centrum Kulturalno-Kongresowego w Toruniu.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na usługę utrzymania czystości Wielofunkcyjnej Sali Koncertowej w Toruniu.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym  na zaprojektowanie, dostawę i montażu systemu ryglowania zapadni fosy orkiestry zainstalowanej w budynku CKK Jordanki Sp. z o.o. w Toruniu przy Al. Solidarności 1-3.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż elementów systemu elektroakustycznego Wielofunkcyjnej Sali Koncertowej w Toruniu.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na Usługę ochrony fizycznej Centrum Kulturalno-Kongresowego w Toruniu.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż systemu parkingowego Wielofunkcyjnej Sali Koncertowej w Toruniu.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Centrum Kulturalno-Kongresowego sp z o.o. w Toruniu.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę wraz z montażem elementów wzmacniających zapadnię widowni.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę wraz z montażem elementów wzmacniających zapadnię widowni.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż systemu parkingowego Wielofunkcyjnej Sali Koncertowej w Toruniu.