BIP CKK Jordanki Toruń

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej".

Ofertę należy złożyć w terminie do 06.11.2015 r. do godziny 12:00, na al. Solidarności 1-3. Z uwagi , że miejsce składania ofert znajduje się na placu budowy, zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny, celem umożliwienia wejścia na teren budowy.

Szczegółowe informacje, SIWZ wraz załącznikami znajdują się w pliku poniżej.

 

Data utworzenia: 28 października 2015 r.

Aktualizacja: 3 listopad 2015 r.

 

Załączniki:
Pobierz plik (ogłoszenie_o_zamowieniu.pdf)Ogłoszenie[O zamówieniu]117 kB
Dostęp do URL (http://bip.jordanki.torun.pl/attachments/article/55/SIWZ%20-%20pe%C5%82na%20dokumentacja.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]82364 kB
Pobierz plik (Odpowiedzi.pdf)Odpowiedzi na pytania[Z dnia 3.11.2015 r.]37013 kB
Pobierz plik (ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia.pdf)Informacja[O zmianie ogłoszenia]100 kB
Pobierz plik (zawiadomienie_o_wyborze.pdf)Informacja[O wyborze najkorzystniejszej oferty]2279 kB