BIP CKK Jordanki Toruń

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na Usługę ochrony fizycznej Centrum Kulturalno-Kongresowego w Toruniu.

Ofertę należy złożyć w terminie do 26 października 2018 r. do godz. 12:00. Termin wizji lokalnej zaplanowano na 19 października 2017 na godzinę 10:00.

Szczegółowe informacje, SIWZ, OPZ wraz załącznikami znajdują się poniżej.

 

Data utworzenia: 16 października 2018 r.

Aktualizacja: 23 października 2018 r.

Aktualizacja: 26 października 2018 r.

Aktualizacja: 7 listopada 2018 r.

Aktualizacja: 5 grudnia 2018 r.

Załączniki:
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]10708 kB
Pobierz plik (OPZ.pdf)Załącznik nr 1[Opis Przedmiotu Zamówienia]1585 kB
Pobierz plik (Załączniki  2-8.doc)Załącznik nr 2-8[Formularz ofertowy, wykaz usług, oświadczenia ]137 kB
Pobierz plik (UMOWA.pdf)Załącznik nr 9[Wzór umowy]2031 kB
Pobierz plik (Załączniki 10-15.docx)Załącznik nr 10-15[Oświadczenie wykonawcy]49 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 16 oświadczenie o spełnieniu obowiązku informacyjnego.docx)Załącznik nr 16[Obowiązek informacyjny]14 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu[Usługa ochrony fizycznej]157 kB
Pobierz plik (SIWZ_odpowiedzi_na_pytania.pdf)Informacja[Odpowiedzi na pytania]975 kB
Pobierz plik (zestawienie_ofert_2019.pdf)Informacja[Zestawienie ofert]354 kB
Pobierz plik (CKK.PW.199.2018.PW.pdf)Informacja[Odrzucenie oferty]511 kB
Pobierz plik (informacja_o_wyborze.pdf)Informacja[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty]617 kB