BIP CKK Jordanki Toruń

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do zgłoszenia do dopuszczenia do udziału w postępowaniu na usługę utrzymania czystości Centrum Kulturalno-Kongresowego w Toruniu.

Ofertę należy złożyć w terminie do 25 października 2018 r. do godz. 10:00.

Szczegółowe informacje - informacja o ogłoszeniu wraz załącznikami znajdują się poniżej.

 

Data utworzenia: 15 października 2018 r.

Aktualizacja: 16 października 2018 r.

Aktualizacja: 17 października 2018 r.

Aktualizacja: 25 października 2018 r.

Aktualizacja: 8 listopada 2018 r.

Aktualizacja: 21 listopada 2018 r.

Załączniki:
Pobierz plik (OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu[Usługa utrzymania czystości]3860 kB
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]5658 kB
Pobierz plik (powierzchnie.zip)Załącznik[Zestawienie powierzchni]14138 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1.pdf)Załącznik nr 1[Wykaz prac]2062 kB
Pobierz plik (Z2 - formularz.docx)Załącznik nr 2[Formularz ofertowy]18 kB
Pobierz plik (Z3 oświadczenie dot. braku podstaw wykluczenia.docx)Załącznik nr 3[Oświadczenie wykonawcy]22 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4.pdf)Załącznik nr 4[Wzór umowy]2222 kB
Pobierz plik (Z5_oświadczenie dot. spełniania warunków.docx)Załącznik nr 5[Oświadczenie wykonawcy]20 kB
Pobierz plik (Z6-wykaz usług.docx)Załącznik nr 6[Wykaz usług]12 kB
Pobierz plik (Z7 oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx)Załącznik nr 7[Oświadczenie wykonawcy]13 kB
Pobierz plik (załącznik nr 8.pdf)Załącznik nr 8[Wykaz pracowników]155 kB
Pobierz plik (załącznik nr 9 do 14.pdf)Załączniki nr 9-14[Obowiązek informacyjny]7240 kB
Pobierz plik (załącznik nr 15.pdf)Załącznik nr 15[Oświadczenie wykonawcy]721 kB
Pobierz plik (Z9-14 - RODO.docx)Załączniki nr 9-14[Wersja edytowalna (poprawiona)]48 kB
Pobierz plik (CKK.PW.185.2018.MB.pdf)SIWZ[Modyfikacja zapisów SIWZ]535 kB
Pobierz plik (Z2 - formularz_aktualizacja.docx)Załącznik nr 2[[Aktualizacja] Formularz ofertowy]17 kB
Pobierz plik (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ.pdf)Załącznik nr 1[[Aktualizacja] Wykaz prac]2025 kB
Pobierz plik (CKK.PW.190.2018.MB.pdf)Informacja[Wykaz ofert]293 kB
Pobierz plik (wybór_oferty.pdf)Informacja[Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty]992 kB
Pobierz plik (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie[Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]955 kB