BIP CKK Jordanki Toruń

Centrum Kulturalno-Kongresowe JORDANKI – Zamawiający, prowadzi inwestycję Wielofunkcyjnej Sali Koncertowej w Toruniu, przedmiotem niniejszego postępowanie jest rozeznanie rynku na świadczenie sług telekomunikacyjnych na potrzeby WSK w Toruniu przy al. Solidarności 1-3.

I. Przedmiot postępowania:
Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego obejmującego:
1. Zestawienie łącza symetrycznego o przepustowości co najmniej 100 Mbit/s, zapewniającego stały dostęp do Internetu. Zamawiający prosi o oferty uwzględniające fakt, iż pełne pasmo będzie wykorzystywane sporadycznie, natomiast podczas normalnej pracy wykorzystywane pasmo to 40 Mbit/s.
2. Przydzielenie dla potrzeb Zamawiającego 10 publicznych adresów IPv4
3. Zestawienie i uruchomienie łącza PRA z zakresem DDI do centrali abonenckiej.
4. Okres świadczenia usług: 24 miesiące od daty rozpoczęcia świadczenia usług. Umowa nie ulega milczącemu przedłużeniu.
5. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia, z tym, że Zamawiający wymaga, aby świadczenie usług rozpoczęło się (w zakresie dostępu do internetu na potrzeby pracowników administracji) od dnia 10 października 2015 r.
II. Wymagana zawartość oferty:
• Dane Operatora składającego ofertę
• Wysokość jednorazowej opłaty instalacyjnej i miesięcznej opłaty abonamentowej za usługę dostępu do Internetu o przepustowości symetrycznej, stanowiącej wielokrotność 100 Mbit/s, nie mniej jednak niż 100 Mbit/s, uwzględniających przydzielenie 10 publicznych adresów IPv4 (w zł netto) oraz pracę z tzw. pikami
• Wysokość jednorazowej opłaty instalacyjnej i miesięcznej opłaty abonamentowej za zestawienie, uruchomienie i utrzymanie łącza PRA z zakresem DDI (10 numerów wewnętrznych IPv4) do centrali telefonicznej Zamawiającego (w zł netto)
• Wysokość stawek jednostkowych (w zł netto/minutę) za połączenia telefoniczne:
• lokalne i międzystrefowe
• międzynarodowe
• do sieci komórkowych
6. Oferowany poziom jakości usług zagwarantowany w umowie z Zamawiającym (SLA) poprzez określenie:
• rocznej dostępności usług (RDU) wyrażonej w %
• czasu reakcji na awarię
• czasu usunięcia awarii
7. Możliwy termin wykonania przyłącza i rozpoczęcia świadczenia usług, o których mowa powyżej.
8. Wzór umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych proponowany przez oferenta.
9. Zamawiający zaprosi do negocjacji wybrane podmioty biorące udział w rozeznaniu rynku.


III. Termin i miejsce składania odpowiedzi:

Ofertę należy złożyć do dnia 25 września 2015r. do godz. 15.00 do siedziby Zamawiającego:

Centrum Kulturalno-Kongresowe JORDANKI,
Wały gen. Sikorskiego 10, pok. 32 (sekretariat),
87-100 Toruń

Zamawiający wskazuje osobę do kontaktu w temacie przedmiotowego postępowania:

Paweł Walinowicz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 798-052-029

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych bez podania przyczyny.

 

Data utworzenia: 21 września 2015 r.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (nabor_telekomunikacja.pdf)Ogłoszenie[Rozpoznanie rynku]1085 kB