BIP CKK Jordanki Toruń

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na przegląd widowni mobilnej w CKK Jordanki.

Centrum Kulturalno-Kongresowe JORDANKI sp. z o.o. prosi o przedstawienie ofert na wykonanie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem i instalacją wewnętrzną w budynku, w celu odprowadzania ścieków sanitarnych z restauracji znajdującej się w CKK Jordanki.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę serwisu i konserwacji urządzeń scenotechnicznych zainstalowanych w CKK Jordanki.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę serwisu i konserwacji urządzeń scenotechnicznych zainstalowanych w CKK Jordanki.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki zwraca się z zapytaniem ofertowym na dokonywanie okresowych przeglądów prawidłowości działania oddzieleń przeciwpożarowych w latach 2022-2023.

Centrum Kulturalno-Kongresowe JORDANKI sp. z o.o. prosi o przedstawienie ofert na wykonanie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem i instalacją wewnętrzną w budynku, w celu odprowadzania ścieków sanitarnych z restauracji znajdującej się w CKK Jordanki.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki zwraca się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie obsługi serwisowej i konserwacji urządzeń wysokociśnieniowej mgły wodnej Aquasys będących w zasobach użytkowych Centrum w latach 2022-2023.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę konserwacji w zakresie wentylacji w budynku CKK Jordanki.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę serwisu i konserwacji urządzeń scenotechnicznych zainstalowanych w CKK Jordanki.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na dokonywanie okresowych przeglądów prawidłowości działania oraz wykonywanie napraw bram przeciwpożarowych typu MARC wraz z osprzętem.

Centrum Kulturalno-Kongresowe JORDANKI sp. z o.o. prosi o przedstawienie ofert na wykonanie odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem i instalacją wewnętrzną w budynku, w celu odprowadzania ścieków sanitarnych z restauracji znajdującej się w CKK Jordanki.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki zwraca się z zapytaniem ofertowym na konserwację urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych w zasobach użytkowych Centrum.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na prowadzenie stałej obsługi serwisowej i konserwacji – systemu SSP zainstalowanym w budynku Centrum.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na prowadzenie stałej obsługi serwisowej i konserwacji – posiadanych na terenie Budynku - systemów bezpieczeństwa - SSP, DSO, SSWiN wraz z KD.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę konserwacji oddzieleń pożarowych w budynku CKK Jordanki.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do składania ofert na zapytaniem ofertowym o świadczenie usług obsługi prawnej Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki sp. z o.o.

Centrum Kulturalno-Kongresowe sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę konserwacji Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz czyszczenia czujek PIR instalacji oświetlenia i kamer monitoringu.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę źródeł światła do urządzeń scenotechnicznych zainstalowanych w urządzeniach w budynku Centrum.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę serwisu i konserwacji urządzeń scenotechnicznych zainstalowanych w CKK Jordanki.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki zwraca się z zapytaniem ofertowym na prowadzenie stałej obsługi serwisowej i konserwacji – węzła cieplnego będącego w zasobach użytkowych Centrum.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie obsługi serwisowej i konserwacji zasilacza awaryjnego będącego w zasobach użytkowych Centrum Kulturalno-Kongresowego sp. z o.o. na rok 2019.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do składania ofert na zapytaniem ofertowym na obsługę serwisową i konserwację urządzeń wysokociśnieniowej mgły wodnej Aquasys będących w zasobach użytkowych Centrum.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na prowadzenie stałej obsługi serwisowej i konserwacji – systemu SSP zainstalowanym w budynku Centrum.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do składania ofert na prowadzenie obsługi serwisowej i konserwacji pomp będących w zasobach użytkowych w CKK Jordanki.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na sprzedaż mobilnego systemu ruchomej przesłony ekranu projekcyjnego oraz stałe maskowanie ramy ekranu wraz z dostawą, montażem i demontażem.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki zwraca się z zapytaniem ofertowym na prowadzenie stałej obsługi serwisowej i konserwacji-posiadanych na terenie Budynku - urządzeń wodno-kanalizacyjnych będących w zasobach użytkowych Centrum.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na zaprojektowanie i wykonanie grafiki na potrzeby nowej wersji serwisu internetowego jordanki.torun.pl dla Centrum Kulturalno-Kongresowego JORDANKI.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na prowadzenie stałej obsługi serwisowej i konserwacji – posiadanych na terenie Budynku - urządzeń wodno-kanalizacyjnych będących w zasobach użytkowych Centrum.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym dostawę nowej konstrukcji scenotechnicznej wykonanej z aluminium na potrzeby CKK Jordanki sp. z o.o. w Toruniu.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do składania ofert na zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie obsługi serwisowej i konserwacji - posiadanych na terenie Budynku – drzwi stalowych.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na usługę konserwacji i serwisu urządzeń scenotechnicznych zainstalowanych w budynku CKK Jordanki sp. z o.o. w Toruniu przy Al. Solidarności 1-3.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki zwraca się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie usługi czyszczenia osadnika szlamu i separatora lamelowego będącego w zasobach użytkowych Centrum.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na zaprojektowanie, wykonanie i montaż konstrukcji scenotechnicznej wykonanej ze stali w CKK Jordanki.

Centrum Kulturalno – Kongresowe Jordanki sp. z o.o. w Toruniu

ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

zwraca się z zapytaniem ofertowym na prowadzenie stałej obsługi serwisowej i konserwacji urządzeń - posiadanych w budynku Centrum.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym dostawę urządzeń scenotechnicznych do CKK Jordanki w Toruniu.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki zwraca się z zapytaniem ofertowym na prowadzenie stałej obsługi serwisowej i konserwacji – systemu baterii centralnej oraz systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego będącego w zasobach użytkowych Centrum.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się o dostarczenie oferty na dostawę źródeł światła do urządzeń scenotechnicznych Centrum Kulturalno-Kongresowego sp. z o.o. na rok 2019.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do składania ofert na prowadzenie obsługi serwisowej i konserwacji dźwignika nożycowego w CKK Jordanki.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się o dostarczenie oferty na dostawę projektora GOBO z źródłem światła LED wraz akcesoriami i okablowaniem.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki zwraca się z zapytaniem ofertowym na prowadzenie stałej obsługi serwisowej i konserwacji – agregatu prądotwórczego będącego w zasobach użytkowych Centrum.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę Ekranu LED.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do składania ofert na prowadzenie obsługi serwisowej baterii centralnej i systemu oświetlenia awaryjnego w CKK Jordanki.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na najem lokalu gastronomicznego w Centrum Kulturalno-Kongresowym JORDANKI.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do składania ofert na uzupełnienie systemu parkingowego o czytniki płatności zbliżeniowych w CKK Jordanki.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym wykonanie prac projektowo-montażowych w zakresie elektrycznym - montaż gniazda 125A w CKK Jordanki.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "dostawę składanej podłogi tanecznej do CKK Jordanki w Toruniu".

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę i montaż nawierzchni dywanowej – wykładziny do CKK Jordanki w Toruniu.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do odbycia wizji lokalnej i przygotowania się do złożenia oferty na zaprojektowanie, wykonanie i montaż systemu informacji wizualnej w CKK Jordanki.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się o dostarczenie oferty nausługę konserwacji urządzeń scenotechnicznych w Centrum Kulturalno-Kongresowego sp. z o.o. .

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do zapoznania sie z zakresem na świadczenie usług telekomunikacyjnych w CKK Jordanki.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym dostawę i montaż kotar na ścianie mobilnej w CKK Jordanki w Toruniu.

Toruń, dnia 09.09 2013 r.

Ogłoszenie

Spółka zaprasza do złożenia wstępnej oferty na wykonanie opisu przedmiotu zamówienia w przedmiotowym zakresie:

  • napędy ruchomych sufitów
  • mechanika sceny górna
  • mechanika sceny dolna
  • elektroakustyka
  • oświetlenie sceniczne
  • system inspicjenta
  • muszla koncertowa

Wskazujemy, że CKK Jordanki sp. z o.o. przygotowuje przetarg w wyżej wymienionym zakresie i dąży do zoptymalizowania i dostosowania do aktualnych potrzeb materiałów i urządzeń, do czego niezbędna jest dodatkowa analiza projektów wykonawczych, którymi dysponuje zamawiający. Prosimy o złożenie wstępnej oferty, zawierającej szacunkową cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia jak również opis doświadczenia w przedmiotowej dziedzinie. Wskazane będzie dołączenie referencji lub innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie usług. CKK Jordanki sp. z o.o. po otrzymaniu wstępnych ofert zaprosi wybranych wykonawców na spotkanie w celu omówienia zakresu zamówienia i proponowanego wynagrodzenia. Oferty wstępne proszę składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub poczty tradycyjnej, lub osobiście:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
fax: 056/6118842
CKK Jordanki sp. z o. o.
Wały Gen. Sikorskiego 8,
87-100 Toruń

Oferty prosimy składać do dnia 24.09.2013 r do godz. 13.00.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się o dostarczenie oferty na przegląd baterii centralnej i systemu oświetlenia awaryjnego w Centrum Kulturalno-Kongresowego sp. z o.o..

Toruń, dnia 23.12.2014 r.

Informacja o naborze ofert

Centrum Kulturalno-Kongresowe JORDANKI sp. z o.o. ogłasza, że poszukuje najemców na lokal gastronomiczny w „Wielofunkcyjnej sali koncertowej” w Toruniu:

Nabór wstępnych ofert na najem dzierżawionych powierzchni upływa 15 stycznia 2015r.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na rozbudowę sieci ethernetowej w obrębie CKK Jordanki.

Toruń, dnia 26.01.2015 r.

Informacja o naborze ofert

Centrum Kulturalno-Kongresowe JORDANKI sp. z o.o. ogłasza, że poszukuje najemców na lokal gastronomiczny w „Wielofunkcyjnej sali koncertowej” w Toruniu:

Nabór wstępnych ofert na najem dzierżawionych powierzchni upływa 9 lutego 2015r.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na serwis i konserwację urządzeń scenotechncznych będących w zasobach Centrum Kulturalno-Kongresowego JORDANKI.

Spółka Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń sanitarnych.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie obsługi serwisowej i konserwacji – posiadanych na terenie Budynku - urządzeń systemu asekuracji będącego w zasobach użytkowych Centrum.

Toruń, dnia 03.10.2014 r.

Ogłoszenie o dialogu technicznym

W związku z przygotowaniami do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem ma być dostawa widowni mobilnej dla wielofunkcyjnej sali koncertowej w Toruniu, Centrum Kulturalno – Kongresowe Jordanki sp. z o.o. ogłasza dialog techniczny.

Przedmiotem dialogu jest pozyskanie informacji o oferowanych na rynku produktach i rozwiązaniach technicznych dotyczących systemów widowni ruchomych oraz oszacowanie kosztów zakupu i eksploatacji projektowanych rozwiązań.

Wszelkie informacje kontaktowe oraz zasady prowadzenia dialogu opisane zostały w ogłoszeniu do pobrania poniżej.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę specjalistycznej kabiny projektowej w formie Zaprojektuj i wybuduj o podwyższonym standardzie izolacji akustycznej dla dwóch projektorów kinowych i pomieszczeniem operatora .

Toruń, dnia 11.02.2015 r.

Informacja o naborze ofert

Centrum Kulturalno-Kongresowe JORDANKI sp. z o.o. ogłasza, że poszukuje najemców na lokal gastronomiczny w „Wielofunkcyjnej sali koncertowej” w Toruniu:

Nabór wstępnych ofert na najem dzierżawionych powierzchni upływa 25 lutego 2015r.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się o dostarczenie oferty na przegląd infrastruktury systemu BMS Centrum Kulturalno-Kongresowego sp. z o.o..

Toruń, dnia 24.11.2014 r.

Informacja o naborze ofert

Centrum Kulturalno-Kongresowe JORDANKI sp. z o.o. ogłasza, że poszukuje najemców na lokal gastronomiczny w „Wielofunkcyjnej sali koncertowej” w Toruniu:

Nabór wstępnych ofert na najem dzierżawionych powierzchni upływa 8 grudnia 2014r.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się o dostarczenie oferty na obsługą prawną Centrum Kulturalno-Kongresowego sp. z o.o. na rok 2019.

Spółka Centrum Kulturalno–Kongresowe Jordanki ogłasza nabór na świadczenie usług rachunkowo - księgowych.

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na serwis i konserwację urządzeń scenotechncznych będących w zasobach Centrum Kulturalno-Kongresowego JORDANKI.